להתחברות

אמוץ הנרטיב החיצוני

אמוץ הנרטיב החיצוני

יש יתרונות רבים להסתרה השאיפה שלנו היא לעולם מתוקן
שבו לא יווצר פער או נתק בין האדם לבין תדמיתו.
לא תמיד זה פשוט כשיש לחץ חברתי חזק.
חשוב להבהיר ולנסח את יתרונותיה של ההסתרה.
אנשים רבים מסתירים, או שאינם מביעים, חלקים חשובים בזהותם (האישית או הלאומית) במגעם עם סביבתם. ההסתרה איננה נובעת רק מפחד.
לעיתים היא נובעת מתוך הזדהות אמתית עם ערכי הסביבה שלפי תפיסתם זהותם העצמית מנוגדת להם.
0
התעקשות על עצמיותך

התעקשות על עצמיותך

כשאדם מסתיר משהו חשוב מהזהות שלו נוצר פער בין האמת לבין התדמית שהוא רוצה לשמר.
בכדי לבנות ולשמר את הפער הזה יש צורך להשקיע הרבה אנרגיה.
לעיתים קרובות ההסתרה נובעת מדחייה עצמית, או דחייה של חלק מעצמנו,
מתוך אימוץ של אידיאל חיצוני שנרכש מהסביבה, ומתוכו – שלילת האלמנטים ה'שליליים' בתוך עצמך.
זו עמדה שמביאה למבוכה, הסתרה, התכנסות, בריחה תמידית, מערבולת של שקרים.
זה כדור שלג של שקרים. צריך לזכור למי שיקרת ומתי, אל מי לדבר ומתי.
כתוצאה מזה אדם נושא את עצמו מתוך כפילות, תוך נתק פנימי מעצמיותו.
0
 

כשאדם מקבל מהסביבה מסר שלילי לגבי זהותו, מה עליו לעשות:
האם לאמץ את הנראטיב החיצוני?
מה יתרונותיה של ההסתרה?
האם ואיך ניתן להתעקש על עצמיותך, להיות נאמן למי שאתה?
אילו מחירים עלולים לשלם על כך?
אילו מחירים עלולים לשלם על ההסתרה?

 

חברי הקבוצה : אילון שמיר ,שלומית קנדי הראל, מנחם קליין,עפרה ליבוביץ גולדברג