להתחברות

זהירות

זהירות

צריך לשמור את כבודן  של דמויות מופת.

ניתן לבקר אותן , ואין לטייח אבל תוך כדי שמירת כבודן

בעל העמדה : דני רביב

ביקורת

ביקורת

אסור לטייח את הביקורת כלפי דמויות המופת.
צריך לעשות זאת מתוך כבוד – אבל הביקורת צריכה להיות במרכז .