להתחברות

גוגל דוקס משותף – קבוצת מרכז

גוגל דוקס משותף – קבוצת מרכז

לטופס העלאת סוגיא של
קבוצת מרכז כאן

 

חברי הקבוצה :
אדל בן חמו
אסף דה פריז
דפנה קרא
מרב גרפי הוכמיץ