להתחברות

כל מקרה לגופו

כל מקרה לגופו

מוצדק לשנות או לשקר רק במידה והנזק/הפגיעה בערך השלום
היא  משמעותית מאד בעיני המכריע. גם אם יהיה לא נעים תקופה מסויימת בעקבות אמירת אמת לא נעימה
(אי שינוי מפני) אבל 'ניתן לחיות עם זה…'

בעלי העמדה : דני רביב  וחנוך גרשון

שלום (כמעט) תמיד

שלום (כמעט) תמיד

בעד השלום, כמעט תמיד.
שיח שקרי באופן מובנה הוא בעייתי . אלא אם כן מדובר בשיח שהמטרה שלו היא שלום,
גם אם המחיר של שלום זה לעגל פינות בעולם האנושי, הנחות (לעומת השמימי) כמו שניתן לראות במדרש על אהרון.

ישנם ערכים מוחלטים ואילו ערך האמת מוכנס לקטגוריה אחרת,כפי שראינו  בדיון במדרש בראשית.שכן האמת מורכבת ואינה מוחלטת :  "אלו ואלו דברי אלוהים חיים."
האם אדם שלא מעליב כלה ביום חופתה מוותר על האמת שלו? איזה ערך יש לסוג כזה של אמת?

 

בעלות העמדה : רבקה רביב ואביבה ויינפינסקי

 

שקר רק לטווח הקצר

שקר רק לטווח הקצר

שקר נדרש לטווח הקצר הוא נסבל  .

ככל שמערכת יחסים היא לטווח רחוק ,
עמוקה, אינטימית , אינטנסיבית
אסור שיהיה בה אבק שקרים, גם במחיר השלום והחסד.

בעלי העמדה : איציק רבי וחנוך גרשון

 

 

חברי הקבוצה :
אביבה ויינפינסקי
רבקה רביב
דניאל רביב
חנוך גרשון
יצחק רבי
שמואל מאור